O časopisu

Zajednički list studenata Saobraćajnih fakulteta u Beogradu i Zagrebu

Iako je bilo dosta štampanih listova koji su imali ulogu informatora sa raznih sastanaka i skupova studenata u vreme SFRJ-a, preteča prvih Taljiga bio je „Zajednički list studenata Saobraćajnih fakulteta u Beoradu i Zagrebu“ iz 1979. godine. Kako je bilo teško praviti studentski časopis na rastojanju od skoro 400 km, studenti Saobraćajnog fakulteta u Beogradu odlučuju da (uz pomoć nekoliko profesora) sami pokrenu svoj studentski časopis. Prve „Taljige“ svetlost dana ugledale su 1980. godine kada je Saobraćajni fakultet proslavljao 30 godina svog postojanja. Tada su tekstovi kucani na pisaćim mašinama, crteži crtani ručno, a potom, nalepljeni na tvrdi papir zajedno sa fotografijama predavani na štampanje. Od tada, stručne teme iz oblasti saobraćaja i transporta sastavni su deo časopisa, kao i razne svakodnevne zanimljivosti. Nažalost, arhiva Saveza studenata Saobraćajnog fakulteta je uspela da sačuva samo 6 štampanih izdanja iz ovog perioda, stoga nismo sigurni kada je poslednji broj „starih“ Taljiga izašao na Saobraćajnom fakultetu.

Nakon dešavanja koja su obeležili period ’90-ih u našoj zemlji, Savez studenata Saobraćajnog fakulteta je 2001. godine pokrenuo projekat ponovnog štampanja Taljiga. Entuzijazam i volja tadašnjih urednika i studenata je uspela da nadomesti propušteno vreme i vrati stari sjaj časopisa, naravno, u novom formatu. Časopis je imao više strana i korice u boji. Ipak, sam proces „vraćanja iz zaborava“ nije bio lak, a najveći problem bile su finansije. Uz pomoć pojedinih preduzeća koje su finansirale ili omogućavale štampanje jednog dela časopisa, „Taljige“ su bile sastavni deo Saobraćajnog fakulteta sve do 2004. godine. Kako nije bilo doslednog naslednika (urednika) koji bi nastavio da vodi borbu sa finansijama bez sponzora, časopis se ponovo gasi.

Ali Savez studenata Saobraćajnog fakulteta ni kasnije nije zaboravio na „Taljige“. Početkom 2013. godine odlučeno je da se ponovo pokrene štampanje studentskog časopisa i u julu iste godine izlazi prvi broj novih Taljiga. Cilj ponovnog pokretanja časopisa ostao je isti: da se studentima Saobraćajnog fakulteta, ali i ostalim znatiželjnim čitaocima, približe određene teme i aktuelnosti iz saobraćajne struke, koje bi studentima skratile vreme između spremanja ispita, predavanja i drugih aktivnosti. Format časopisa je ostao isti: isti broj strana i korice u boji, ali sadašnja redakcija se tu ne zaustavlja. Trenutno se radi na nekoliko projekata koji za cilj imaju da ostave svoj pečat u novom izdanju časopisa. Verovatno su mnogi od vas tek sada prvi put čuli za postojanje ovog časopisa, ali isto tako ima dosta onih koji se sa vrlo lepim uspomenama prisećaju svojih studentskih dana u vreme dok je izlazio. Nadamo se da će naša redakcija i ovog puta ispuniti vaša očekivanja.

Share This: